ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / TERMS AND CONDITIONS FOR SALE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE


De website behoort toe aan en wordt beheerd door Studs and Stones VOF en is ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 77099982, Academiesingel, 4811 AC Breda, Nederland. Alle namen, merken en logo’s worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen uitsluitend worden gebruikt met toestemming van Studs and Stones of de respectievelijke rechthebbende op een zodanig intellectueel eigendomsrecht.

De inhoud van de website zoals de tekst, vormgeving, iconen, afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten en programmatuur is eigendom van Studs and Stones  of aan hen gerelateerde bedrijven en partners. Het downloaden van inhoud van de website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, op voorwaarde dat geen auteursrechtelijke inbreuk plaatsvindt. Het is je niet toegestaan om inhoud van de website te kopiëren, te (her-)publiceren of te verspreiden voor openbaar of bedrijfsmatig gebruik, of om de beschermde inhoud op andere wijze te gebruiken zonder de toestemming van Studs and Stones of aan hen gerelateerde bedrijven en partners, zoals van toepassing.

Studs and Stones is niet verantwoordelijk voor fouten op de website. Uiteraard wordt het op prijs gesteld indien je contact met ons opneemt als je onjuiste informatie op de website aantreft. Studs and Stones is bevoegd om de inhoud van de website op ieder moment zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

Indien de website doorklikt naar een website van een derde partij, let er dan op dat Studs and Stones niet verantwoordelijk is voor de inhoud van zodanige websites. Zulke links zijn uitsluitend opgenomen om het je gemakkelijk te maken, maar je bezoekt zulke websites van derde partijen geheel op eigen risico.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten Studs and Stones VOF, Academiesingel, 4811 AC Breda, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77099982 (Studs and Stones) met klanten die producten kopen in de online shop van Studs and Stones.

1. Totstandkoming van de overeenkomst
Een bindende overeenkomst komt tot stand tussen jou en Studs and Stones wanneer je bestelling door Studs and Stones is bevestigd. Studs and Stones zal je per e-mail een orderbevestiging sturen zodra de bestelling is bevestigd en verzonden. De bevestiging van ontvangst die je ontvangt meteen na het plaatsen van je bestelling is géén bevestiging van de bestelling.

Je mag alleen producten kopen in de Online Shop van Studs and Stones indien je consument bent, en dus niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Prijzen, belasting en bezorging
Alle prijzen zijn vermeld inclusies BTW en belastingen. Studs and Stones werkt niet mee aan de btw-teruggave voor de aankoop van producten van onze online shop, die door particulieren of zakelijke klanten buiten de Europese Unie worden geëxporteerd. De geldende prijs is de prijs zoals vermeld in de Studs and Stones online shop ten aanzien van het desbetreffende product op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

Studs and Stones behoudt zich het recht voor om onjuist weergegeven prijzen in de Studs and Stones online shop aan te passen. Voorts behoudt Studs and Stones zich het recht voor om prijzen, belastingen en andere kosten zoals weergegeven in de Studs and Stones online shop op ieder moment aan te passen, o.a. als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven of ander kosten van overheidswege, kostenstijgingen of de algemene prijsontwikkelingen in consumentenprijzen op basis van de prijzen in januari 2023.

Wij wijzen er op dat sommige banken een toeslag in rekening brengen voor grensoverschrijdende betalingen in onze Online Shop. Deze toeslag wordt in rekening gebracht door de bank en wordt niet door Studs and Stones vergoed. Neem contact op met je bank voor meer informatie.

Indien je producten besteld in de Studs and Stones online shop zal het volgende bedrag voor verzendkosten in rekening worden gebracht:

Bezorging aan huis (PostNL): € 6,50 – gratis bezorging bij bestellingen boven € 60,00.

Brievenbus levering: €2,50

3. Levering
Studs and Stones bevestigt en verzendt de bestelling doorgaans binnen 2 werkdagen. Gewoonlijk vindt aflevering plaats na verzending van de orderbevestiging:

 • Bezorging aan huis: 1-2 werkdagen

Studs and Stones behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot de Studs and Stones online shop te ontzeggen.

Indien bestelde producten niet voorradig zijn dan zal je bestelling niet tot een overeenkomst leiden, en is Studs and Stones niet verplicht om deze producten te leveren.

4. Herroepingsrecht
Je hebt het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Afkoelingsperiode

 • De afkoelingsperiode bedraagt 14 dagen.
 • Deze periode wordt berekend vanaf de dag waarop je de producten ontvangt.
 • Indien de laatste dag waarop je de overeenkomst kunt ontbinden valt op een feestdag, een zaterdag, zondag, 24 december of 31 december, dan zal de termijn verstrijken op de eerstvolgende werkdag.
 • Je hebt tijdig gebruik gemaakt van je ontbindingsrecht als je ons voor het verstrijken van de termijn een bericht stuurt dat je van het ontbindingsrecht gebruik wilt maken.

Hoe kun je de overeenkomst ontbinden?

 • Als je de overeenkomst wilt ontbinden, stuur dan een ondubbelzinnige verklaring naar Studs and Stones E-mail: info@studsandstones.nl  of onze WhatsApp service : +31615497796 dat je de overeenkomst wenst te ontbinden. Wil je in je verklaring je naam, huisadres, telefoonnummer, E-mail adres en ordernummer vermelden, evenals de producten die wilt retourneren.
 • Je kunt je verklaring gemakkelijk naar onze E-mail sturen middels het contactformulier die je via onze E-mail; info@studsandstones.nl kunt aanvragen.
 • Indien je bestelde producten aan ons retourneert zonder de uitdrukkelijke verklaring dat je gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht, dan beschouwen wij dit als een zodanige herroeping van de overeenkomst.

Terugbetaling

 • Indien je gebruik maakt van je recht op ontbinding dan zullen wij je betaling terugstorten, exclusief verzendkosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij je ontbindingsverklaring ontvangen. Terugbetaling zal plaatsvinden op dezelfde wijze als de originele betaling, tenzij je iets anders hebt aangegeven. Je zult in ieder geval geen vergoeding hoeven te betalen in verband met de terugbetaling. Artikelen met korting kunnen niet worden geretourneerd.
 • Wij zijn bevoegd om de terugbetaling uit te stellen totdat wij de retour gezonden producten hebben ontvangen, afhankelijk van de omstandigheden.

Retournering van producten

 • Je dient de producten ten aanzien waarvan je de overeenkomst wilt ontbinden zonder onnodige vertraging en binnen 14 dagen na verzending van je ontbindingsverklaring aan Studs and Stones terug te sturen. Als bewijs van je tijdige ontbinding dien je het bewijs van verzending en de tracking code te bewaren.

Gebruikte/beschadigde producten

 • Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de geretourneerde producten als gevolg van gebruik voor zover dit gebruik verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, kwaliteit en functie van de producten te beoordelen.
 • Let op; alle artikelen van Studs and Stones zijn handgemaakt, een of enkele studs kunnen na verloop van tijd van de tas afvallen. Dit wordt niet als defect beschouwd en deze items kunnen dan ook niet worden geretourneerd.

Maatwerk

 • Het recht om de overeenkomst te ontbinden geldt niet voor producten die vervaardigd zijn naar jouw specifieke wensen of met een duidelijk persoonlijk element.

5. Melding van niet-conforme producten
Op basis van het Nederlandse kooprecht dien je een gebrek aan conformiteit van de geleverde producten tijdig aan Studs and Stones te melden, Dit dient binnen het termijn van twee maanden na ontvangst van het artikel te zijn. Het recht om een non-conformiteit te melden houdt in dat je mag klagen over fouten en gebreken in de producten, die zich hebben geopenbaard na de aflevering. Indien je terecht klaagt, dan zullen wij je ook de verzendkosten vergoeden op basis van de goedkoopste verzendwijze die wij aanbieden.

Je kunt een klacht melden door een verklaring (met retour reden) en het defecte product te sturen aan:


Studs and Stones
Academiesingel 41
4811 AC, Breda

Nederland

Het retourformulier is gemakkelijk aan te vragen via onze WhatsApp NUMMER service of E-mail: info@studsandstones.nl

 

QUICK-GUIDE VOOR HET RETOURNEREN

6. Klachtenprocedure voor klanten
Als u het niet eens bent met onze behandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie – de Nederlandse stichting voor consumentenklachten – om een klacht in te dienen. U kunt een klacht bij De Geschillencommissie indienen via twee specifieke klachtencommissies:

U vindt informatie over De Geschillencommissie en de klachtenprocedures op hun WEBSITE.

Postadres van De Geschillencommissie: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Een klacht betreffende een online aankoop kunt u ook indienen via het EUROPEAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION PLATFORM.

7. Aansprakelijkheid
Studs and Stones is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Zolang de overmacht zich blijft voordoen zijn de getroffen verplichtingen van Studs and Stones opgeschort.

Studs and Stones aanvaardt de gevolgen van productenaansprakelijkheid jegens jou conform het toepasselijke recht.

8. Waardebonnen en cadeaukaarten
Wij maken je er op attent dat bij aanschaf van een cadeaukaart in de Studs and Stones online shop algemene voorwaarden voor cadeaukaarten van toepassing zijn. waardebonnen of andere kortingen kunnen niet worden gebruikt bij de aanschaf van een cadeaukaart.